תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

גולש/ת יקר/ה, ברוכים הבאים לאתר שובל ניהול והשקעות בע"מ (להלן: "החברה").

אנא קרא מדיניות זו בעיון. השימוש באתר שלנו והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מצביעים על הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות זו. הגלישה והצפייה שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש או הצופה או המשתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי או המוצג בו (להלן: "המשתמש"). במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות זו, עליך לחדול מכל שימוש באתר החברה.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

אנו נוהגים לפעול על פי עקרונות של הגינות ושקיפות ולכן חשוב לנו להגן על פרטיותכם.
מטרת התנאים הבאים היא לפרט את סוגי המידע הנאספים באתר ושימושיו.

אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי תלוי ברצונך והסכמתך.
השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.
אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק על מנת לספק את השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות אחרות המפורטות להלן.

איזה מידע אנו אוספים?
אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לאתר. החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר (לרבות משך זמן גלישה), עמודים שנצפו, וכדומה. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא ישמש כדי לזהות משתמש כלשהו באופן אישי.
בנוסף, במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר, נאסוף את המידע שמסרת לנו במסגרת שליחת הפניה, לרבות שם מלא, טלפון, כתובת דוא”ל ותוכן הפניה.
במידה ובחרת להשאיר את פרטיך באחד מהעמודים הייעודיים באתר, נאסוף את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך. פרטים אלו יישמרו על-ידי החברה רק כאשר הם ימסרו על-ידך.

עוגיות (“Cookies”)
אתר זה משתמש בקבצי עוגיות (Cookies) וטכנולוגיות דומות אחרות, אשר עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר והעדפות משתמש. אנו מתקשרים או עתידים להתקשר עם צדדים שלישיים שמסייעים לנו בניתוח השירותים שלנו, האתר והמבקרים בו. צדדים שלישיים אלו אינם מורשים לעשות שימוש במידע שנאסף באתר אלא למטרה זו. המשך גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לקבצי העוגיות שבו.
קבצי עוגיות "cookies" הם קבצי טקסט שנוצרים על-ידי הדפדפן בעת כניסתכם לאתר החברה.
ה"עוגיות" מכילות מידע מגוון, כגון: פירוט הדפים בהם ביקרת באתר, משך זמן השהייה בכל דף, מהיכן הגעת לאתר החברה ועוד. בהתאם להגדרות הדפדפן שלך, חלק מהקבצים יפקעו בעת סגירת דפדפן וייתכן שחלקם ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. קבצים אלו אינם מספקים מידע אישי מזהה, אלא אם כן בחרת לספק לנו מידע זה. ברגע שתבחר לספק נתונים אישיים באתר, מידע זה עשוי להיות מקושר לנתונים המאוחסנים בקבצי העוגיות. קבצי העוגיות מאחסנות את ההעדפות שלך ומאפשרות לנו להציע לך מוצרים, תכנים ושירותים.
קבצי העוגיות מסייעות לאסוף מידע אנונימי וסטטיסטי על הגולשים לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר.
באפשרותך לנהל את קבצי העוגיות במחשב. כל דפדפן עיקרי מאפשר לך לחסום או למחוק קבצי עוגיות מהמערכת. למידע נוסף אודות ניהול קבצי העוגיות, עיין בהגדרת הפרטיות בדפדפן שלך.

שימוש במידע
אנו עשויים להשתמש במידע למטרת שיפור השירות והתכנים שבאתר האינטרנט שלנו. נתונים סטטיסטיים ישמשו את החברה למטרות פנימיות של שיפור וייעול השירותים, שמירה על נתונים עבור פניות עתידיות ועוד.
ייתכן ופרטיו האישיים של הגולש ישמשו לצורך יצירת קשר למטרות שירות לקוחות או מחקרי שוק.
באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי על-ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר או על-ידי שליחת בקשה לכתובת [email protected].

מסירת המידע לצדדים שלישיים
החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד ג' (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

 • העברה לשותף או לצד שלישי הקשור לחברה (לרבות לחברת בי אול סנטרס בע"מ) או לנותני שירותים שמסייעים לנו במתן השירותים למשתמשים.
 • העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של החברה על פי תנאי שימוש אלו.
 • אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/לחברה ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים.
 • אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
 • אם המשתמש הפר תנאי שימוש אלו באתר ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או עם מי מטעמה.
 • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.
 • אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
 • החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת מילוי טופס פרטי קשר, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
 • החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
 • הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של הפורטל.
 • החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיה בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על-ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלו באתר.


אבטחה

החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד ג' כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר ו/או את המידע שבאתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

יצירת קשר
לבירורים נוספים ניתן לפנות אלינו:
כתובת: יגאל אלון 94, תל-אביב
טלפון: 077-9971825
פקס: 0772-370-558
מייל: [email protected]

דילוג לתוכן